Subsidies

Om helemaal up-to date te zijn kan je best zoeken op onderstaande sites van de overheid :
https://www.premiezoeker.be/
http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule
Natuurlijk kan je op de site van je gemeentebestuur ook nog te weten komen welke gemeentelijke subsidies van kracht zijn.